Onderscheiden vermogen

Janssen Vastgoed B.V. is een organisatie waar de lijnen kort zijn en zaken snel tot uitvoer kunnen worden gebracht. De planvorming wordt vanuit velerlei invalshoeken (o.a. planologisch, juridisch, economisch en markttechnisch) bekeken. Hierbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de karakteristieken van de te ontwikkelen locatie en worden te allen tijde passende doch zeer onderscheidende woningen en wijken gecreëerd.

Ontwikkelen en bouwen begint voor ons met de vraag op welke wijze mensen willen wonen, werken, ontspannen, kortom: hoe men wil leven en samenleven. Ons team van deskundigen anticipeert op elke nieuwe ontwikkeling en heeft een duidelijke en praktijkgerichte visie, een visie die is afgestemd op de ruimtelijke, culturele en maatschappelijke context van deze moderne tijd. Een groot inlevingsvermogen dat resulteert in innovatieve concepten en eigenzinnige oplossingen die inspelen op de kenmerken van de locatie en het karakter van de consument. Een van de belangrijkste uitgangspunten is om een prettige woonomgeving te creëren waar mensen een rustig en veilig gevoel hebben. De gevoelswaarde die mensen bij hun huis hebben is naast beeldbepaling, de ligging ten opzichte van openbare voorzieningen en uitvalswegen mede bepalend voor het behoud en de functionaliteit van het woonmilieu. Hierbij streven wij uiteraard naar een optimale balans tussen ambitie en esthetica enerzijds en praktische en financiële haalbaarheid anderzijds.